تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی
سرکار خانم مشکیان به علت کمر درد و درد هر دو پا و بی حسی و مور مور هر دو پا با تشخیص تنگی کانال نخاعی به مرکز فیزیوتراپی آفتاب مراجعه کرده اند و به مدت ده جلسه تحت درمانهای فیزیوتراپی و درمانهای دستی و ورزش درمانی و لیزر درمانی قرار گرفته اند خوشبختانه بعد از درمانهای فیزیوتراپی توسط تیم فیزیوتراپی آفتاب درد کمر و هر دو پا کاهش شدیدی داشته است و بی حسی هر دو پا از بین رفته است و بیمار قادر است بدون درد و بی حسی راه برود در حالیکه قبل از درمان بلافاصله بعد از ایستادن علایم درد و بی حسی شروع می شد و قادر نبود راه برود و از عصا استفاده می کرده است.